Prevence nozokomiálních nákaz

Obáváte se možných infekcí ve Vašem provozu?
Nabízíme Vám zabezpečení „PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ“ dle Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekcí č. 306/2012 Sb.


  • Provozní řád
  • Dezinfekční program
  • Hygiena rukou v souladu s metodickým pokynem MZ o HDR
  • Úklidový program
  • Nakládání s biologickým odpadem
  • Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky
  • Používáte vhodné jednorázové pomůcky v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.
  • Zajištění konzultanta při kontrole HS

 

© Bezpečná ambulance
Telefon: 602 249 940 / E-mail: vip@affidea-cr.cz