Právní poradenství

Poradenská a konzultační činnost ve zdravotnictví

 • převod ordinace na s.r.o. – PROČ?
 • jednání se zdravotními pojišťovnami – JAK NA TO?
 • tvorba a uzavírání dodavatelských smluv – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní právo:

 • způsoby zaměstnávání (pracovní poměr versus DPP, DPČ a OSVČ);
 • odpovědnost zaměstnanců za škodu vůči zaměstnavateli;
 • ukončování pracovního poměru;
 • vzdělávání zaměstnanců (zvyšování versus prohlubování kvalifikace a povinnosti zaměstnavatelů vůči vzdělávajícím se zaměstnancům)

Zdravotní dokumentace a ochrana osobních údajů:

 • povinnosti spojené s pořizováním a uchováváním dokumentace;
 • poskytování informací ze zdravotnické dokumentace;
 • ochrana osobních údajů;
 • podmínky zasílání obchodních sdělení

Trestní odpovědnost zdravotnických zařízení

 • odpovědnost právnických osob za úplatkářské jednání zaměstnanců

 

© Bezpečná ambulance
Telefon: 602 249 940 / E-mail: vip@affidea-cr.cz