Ceník

IT podpora
Prevence nozokomiálních nákaz
BOZP
Pravidelné elektrorevize přenosných a zdravotnických přístrojů
Legislativa SÚKL
Poradenská a konzultační činnost ve zdravotnictví


IT podpora - hodinová sazba technika 690,- Kč bez DPH, ceny za HW a SW dle aktuálních sazebníků dle výběru zákazníka

Oblasticena
 • Elektronická komunikace – šifrovaný přenos výsledků z laboratoří
Hodinová sazba
 • Umíte si představit cenu svých dat? Ztráta lékařské dokumentace nebo lékařského SW?
dtto
 • Antivirová ochrana včetně aktualizací
dtto
 • Pravidelné zálohování dat na externí datový disk nebo Cloud
dtto
 • Záložní zdroj pro ochranu PC před výkyvy a výpadky elektrického proudu
dtto
 • Pomoc s certifikáty (zařídíme certifikát u Vás v ordinaci)
dtto
 • Nastavení komunikace s portály zdravotních pojišťoven
dtto
 • Zajištění dodávky nového HW a přesun SW a dat na nový PC
dtto

Prevence nozokomiálních nákaz – hodinová sazba 690,- Kč bez DPH

Oblasticena
 • Zajištění konzultanta při kontrole HS
Hodinová sazba
 • Provozní řád
1.000Kč bez DPH
 • Dezinfekční program
1.000Kč bez DPH
 • Hygiena rukou v souladu s metodickým pokynem MZ o HDR
1.000Kč bez DPH
 • Úklidový program
1.000Kč bez DPH
 • Nakládání s biologickým odpadem
1.000Kč bez DPH
 • Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky
1.000Kč bez DPH
 • Používáte vhodné jednorázové pomůcky v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.
1.000Kč bez DPH

BOZP - hodinová sazba 690,- Kč bez DPH

Oblasticena
 • Nastavení pracovních podmínek na pracovišti v souladu s platnou legislativou (zákon 262/2006 Sb. v platném znění, 309/2006 Sb., vládní nařízení 101/2005 Sb.)
Hodinová sazba
(cca 8 - 10 hodin)
 • Specifikace rizik na pracovišti vč. přijatých opatření
1.300,- bez DPH
 • Zařazení pracoviště do kategorie tzv. kategorizace pracoviště, které vyjadřuje souhrnné vyhodnocení rizik
1.300,- bez DPH
 • Na základě vyhodnocených rizik doporučení vhodného používání OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky)
1.300,- bez DPH
 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, periodické prohlídky dle zákona 373/2011 Sb. a vyhl. č 79/2013 Sb.
1.000,- bez DPH
 • Vybavení pracoviště značkami v souladu s vl. nař. 11/2002 Sb.
Hodinová sazba
 • Řešení pracovních úrazů na pracovišti v souladu se zákonem 262/2006 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb.
Hodinová sazba
 • Odškodnění pracovních úrazů v souladu se zákonem 262/2006 Sb.
Hodinová sazba
 • Školení BOZP na pracovišti (zákon 262/2006, 309/2007, 101/2005, 494/2001,495/2001, 11/2002, 258/2000, 79/20013) zpracování osnovy
500 Kč bez DPH/1 osobu
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti (dezinfekční prostředky apod.) v souladu se zákonem 350/2011 Sb
1.300,- bez DPH
 • Nastavení povinné dokumentace BOZP na pracovišti
1.300,- bez DPH
 • Nastavení kontrol a revizí v oblasti BOZP v souladu s právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP
1.300,- bez DPH
 • Zajištění účasti konzultanta při kontrole OIP
Hodinová sazba

Pravidelné elektrorevize přenosných a zdravotnických přístrojů - hodinová sazba 690,- Kč bez DPH

Oblasticena
 • Školení pro zaměstnance na pracovišti dle Vyhlášky č.50/1978 Sb., § č. 4
100 Kč bez DPH/1 osobu
 • Pravidelné revize elektro 1 x ročně, pravidelné kontroly 1 x ročně
70 Kč bez DPH/1 ks
 • Vedení deníků elektrického přístrojového vybavení dle norem a jejich inventarizace bez ohledu na počet položek
1.000 Kč bez DPH
 • Poradenství možnosti úspor energií
Hodinová sazba
 • Zajištění konzultanta při kontrole OIP
Hodinová sazba

Legislativa SÚKL- hodinová sazba 690,- Kč bez DPH

Oblasticena
 • Vedení provozních deníků zdravotnických přístrojů bez ohledu na počet položek
500,- Kč bez DPH
 • Vedení servisních protokolů zdravotnických přístrojů bez ohledu na počet položek
500,- Kč bez DPH
 • Nakládání s léky (uskladnění) směrnice
1.000,- Kč bez DPH

Poradenská a konzultační činnost ve zdravotnictví - hodinová sazba 690,- Kč bez DPH

Oblasticena
 • Převod ordinace na s.r.o.
Hodinová sazba
 • Jednání se zdravotními pojišťovnami
Hodinová sazba
 • Tvorba a revize dodavatelských smluv
  (Nový Občanský zákoník)
Hodinová sazba
 • Pracovní právo
Hodinová sazba
 • Zdravotní dokumentace a ochrana osobních údajů
Hodinová sazba
 • Trestní odpovědnost zdravotnických zařízení
Hodinová sazba
© Bezpečná ambulance
Telefon: 602 249 940 / E-mail: vip@affidea-cr.cz