Vedete svoji praxi v souladu s platnými legislativními požadavky?

Ověřte si, že děláte maximum pro prevenci pracovních úrazů a předejděte vysokým pokutám v případě zjištěných nedostatků.

Četnost kontrol ze strany oblastních inspektorátů práce, krajských hygienických stanic či hasičských záchranných sborů se rok od roku zvyšuje a neustále také narůstá množství bezpečnostních předpisů, které je třeba umět správně aplikovat v praxi.

  ROZSAH SLUŽEB
 • IT PODPORA – S NÁMI SE V IT NEZTRATÍTE

  Nabízíme Vám pomoc se zabezpečením Vašeho PC a zdravotnické dokumentace dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 385/2006 sb., dále zajištění a pomoc s elektronickými podpisy dle Zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.
 • Obáváte se možných infekcí ve Vašem provozu?

  Nabízíme Vám zabezpečení „PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ“ dle Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekcí č. 306/2012 Sb.
 • Víte, jak se máte chránit před riziky na pracovišti?

  Máme pro Vás řešení – zajištění bezpečného provozu dle Zákona BOZP č.309/2006 Sb. a Zákona o ochraně veřejného zdraví 223/2013 Sb.
 • Myslíte si, že máte zdravotnické a přenosné elektrospotřebiče v perfektním stavu?
  Neobáváte se eventuálního úrazu el. proudem ?

  Nabízíme Vám pravidelné ELEKTRO REVIZE zdravotnických a přenosných elektrospotřebičů dle Normy ČSN 331600 edice č. 2, ČSN EN 62353 pro zdravotnické přístroje.
 • Může se k Vám dostavit kontrola za SÚKL?

  Můžeme Vám poskytnout dokument zpracovaný právním odd. ČLK. Poradíme Vám, jak uvést do Vaší praxe Zákon o technických požadavcích na zdravotnické prostředky č. 336/2003 Sb.
© Bezpečná ambulance
Telefon: 602 249 940 / E-mail: vip@affidea-cr.cz